ญี่ปุ่น ยอดขายบุหรี่ลดลงกว่า 5 เท่า เมื่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันเริ่มเข้าถึงในวงกว้าง

Japan landscape