จดหมายถึงผู้ร่วมวิสัยทัศน์สังคมไร้ควัน

เราตัดสินใจปฏิรูปธุรกิจของเราเพื่อสร้างสังคมไร้ควัน
ซึ่งเราเข้าใจดีกว่าเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้เร็วขึ้น หากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ยอมรับในแนวทางแบบร่วมสมัย ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมนวัตกรรมและเชิญชวน ให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเปิดกว้าง
Gerald Margolis profile

เขียนโดย

เจอรัลด์ มาร์โกลีส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

Gerald Margolis