แล้วเราจะยังดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบุหรี่ได้อีกนานแค่ไหน ?

วันนี้ เราตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ด้านธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น “มากกว่าบริษัทบุหรี่” ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ต่อไป และเรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเราในอนาคต

เราเชื่อว่า การเลิกบุหรี่หรือการไม่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่แรกคือแนวทางที่ดีที่สุด แต่ผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยกว่า 9.9 ล้านคนก็ยังคงตัดสินใจสูบบุหรี่ต่อไป เราอยากเห็นพวกเขาเหล่านี้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมถึงมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่

case studies
Japan landscape thumb

ญี่ปุ่น ยอดขายบุหรี่ลดลงกว่า 5 เท่า เมื่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันเริ่มเข้าถึงในวงกว้าง

อ่านต่อ
statue of liberty thumb

กรณีศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

อ่านต่อ