เหตุใดผลิตภัณฑ์ไร้ควันจึงยังต้องมีนิโคติน ?

ผลิตภัณฑ์นิโคตินทำให้เกิดการเสพติดและไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง แต่นิโคตินไม่ใช่ตัวการหลักของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
Female and male scientists in a laboratory

ในการจะทำให้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันบรรลุผลสำเร็จในการลดอันตราย ผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะต้องมีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และเป็นทางเลือกที่ยอมรับได้สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันเพื่อที่พวกเขาจะได้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากรสชาติและความรู้สึกในแง่มุมอื่น ๆ แล้ว ปริมาณการได้รับนิโคตินเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะได้รับการยอมรับจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ

ผลิตภัณฑ์ไร้ควันยังคงมีความเสี่ยงหรือไม่? 

ผลิตภัณฑ์ที่มียาสูบและ/หรือนิโคติน เช่น  ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้านั้นก่อให้เกิดการเสพติดและไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง ผู้เยาว์ สตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร และผู้ที่มีสภาวะทางสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ไม่ควรใช้ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบทั่วไป หรือ ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เยาว์ไม่ควรเข้าถึงยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน

จากผลการศึกษาวิจัยอิสระอีกหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถึงแม้นิโคตินจะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง แต่มันไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

อันตรายของการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสารเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อยาสูบถูกเผาไหม้ ซึ่งกระบวนการนี้ไม่พบใน ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งการกำจัดการเผาไหม้มีผลให้สารประกอบที่เป็นอันตราย ซึ่งเรียกว่าส่วนประกอบที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย (HPHCs) ลดระดับลงเป็นอย่างมาก และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควัน นอกจากการลดหรือกำจัด HPHCs เป้าหมายของเรายังรวมถึงการส่งมอบการรับรู้รสชาติและระดับนิโคตินที่เทียบได้กับการสูบบุหรี่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไปสามารถเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์

ลำพังตัวนิโคตินเองนั้นไม่เป็นอันตรายและหากเราสามารถให้นิโคตินในรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพในฐานะผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ เราก็จะช่วยหลายล้านชีวิตได้

แชร์เพจนี้