ไขข้อข้องใจ นิโคติน คืออะไร?

หลายคนเข้าใจผิดว่า “นิโคติน” คือต้นเหตุที่ทำให้บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่แท้จริงแล้วควันที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งประกอบไปด้วยสารอันตราย เช่น เบนซีน เบนโซ(เอ)ไพรีน ต่างหากที่เป็นสาเหตุหลักของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
Nicotine tobacco leaf

“นิโคติน” คือสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติในใบยาสูบ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของบุหรี่ นิโคตินทำให้เกิดการเสพติด โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการแพทย์ สหราชอาณาจักร (NICE)* ได้กล่าวเอาไว้ว่า

สาเหตุหลักของโรคที่มาจากการสูบบุหรี่นั้น มาจากสารพิษและสารก่อให้เกิดมะเร็งในควันบุหรี่ ซึ่งนิโคตินไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการป่วยและการตาย

 

*NICE Public Health Guidance: Tobacco Harm Reduction Approaches to Smoking (2013)

แม้ “นิโคติน” จะทำให้เสพติด แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคจากการสูบบุหรี่ นิโคตินมีความเป็นพิษสูงได้เมื่อร่างกายได้รับหรือดูดซึมเข้าไปในปริมาณที่สูงเกิน (สูงเกินกว่าที่พบจากการสูบบุหรี่หรือใช้บุหรี่ไฟฟ้า) และยังทำให้อัตราการเต้นของหัวใจหรือความดันโลหิตสูงขึ้นได้ ดังนั้น บุคคลบางกลุ่ม อาทิ สตรีมีครรภ์หรือผู้ที่กำลังให้นมบุตร ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินโดยเด็ดขาด นอกจากนี้เยาวชนก็ไม่ควรเริ่มใช้หรือมีโอกาสเข้าถึงบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคติน เช่นเดียวกัน 

ถึงอย่างนั้น นิโคตินก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่คนเลือกสูบบุหรี่ ด้วยรสชาติและรสสัมผัส ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นทางเลือกทดแทนการสูบบุหรี่ จะยังคงทำให้ได้รับนิโคตินเช่นเดิม แต่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยลง 
ฟิลลิป มอร์ริส มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ซึ่งให้ “นิโคติน” ในรูปแบบของไอละออง  ที่มีระดับของสารอันตรายต่ำกว่าที่พบในควันบุหรี่ 

อย่างไรก็ตาม ฟิลลิป มอร์ริส ย้ำเสมอว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน (Heated Tobacco Products) และบุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarettes) แม้จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ แต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือการไม่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ต้น หรือเลิกบุหรี่

แชร์เพจนี้