ผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควันของฟิลลิป มอร์ริส

blue sky

ผลการศึกษาด้านการลดความเสี่ยง

 • results 1

  ไม่มีการเผาไหม้

 • results 4

  ปล่อยสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายน้อยลงถึงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับบุหรี่

 • results 7

  ความเป็นพิษในละอองลดลง

 • results 10

  การศึกษาทางคลินิกพบว่าการได้รับสารประกอบHPHCs ของผู้ใช้ใกล้เคียงกับผู้เลิกบุหรี่

 • results 12

  ผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ และผู้ที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนมีความสนใจในผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนน้อยมาก(การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น)

การลดอันตราย ต่อผู้ใช้และ คนรอบขาง

 • results 2

  ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพอากาศ

 • results 5

  ไม่มีความเสี่ยงจากการเผาใหม้

 • results 8

  ไม่มีขี้เถ้า

 • results 11

  กลิ่นน้อยลง

สุขลักษณะของช่องปาก

 • results 3

  ลมหายใจมีกลิ่นที่ดีขึ้น

 • results 6

  กลิ่นและรสชาติไม่พึงปรารถนาลดลง

 • results 9

  ลดการเปลี่ยนสีของฟัน

แชร์เพจนี้