รู้หรือไม่...การเผาไหม้สร้างปัญหามากแค่ไหน

ทุกคนทราบดีว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด
Burning match

ในควันบุหรี่มีอะไร?

ควันบุหรี่มีรสชาติของยาสูบ รวมถึงนิโคตินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในใบยาสูบ องค์ประกอบเหล่านี้นั่นเองที่สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคในขณะสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการเผาไหม้เดียวกันที่ได้ปล่อยรสชาติยาสูบและนิโคตินออกมานี้ยังก่อให้เกิดสารเคมีมากกว่า 6,000 ชนิดด้วย ซึ่งประมาณ 100 ชนิดของสารเคมีเหล่านี้ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด และถุงลมโป่งพอง

“ไม่มีการเผาไหม้ ยาสูบก็จะเป็นอันตรายน้อยลง”

เราได้ค้นพบวิธีอื่นในการบริโภคยาสูบโดยไม่ต้องเผายาสูบ เนื่องจากการเผาไหม้ของยาสูบก่อให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายมากมาย นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของเราได้ค้นหาวิธีการรูปแบบอื่นที่น่าพึงพอใจ ในการส่งรสชาติและนิโคตินให้กับผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน คือ ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้า

จากการวิจัยและพัฒนาตลอดระยะเวลาหลายปี เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชนิดใหม่ซึ่งไม่ต้องอาศัยหลักการเผาไหม้ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่เป็นอย่างยิ่ง นั่นคือผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ไม่มีการเผาไหม้ของยาสูบ อุณหภูมิจึงสูงไม่เกิน 600 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับความร้อนที่สามารถเผาไหม้วัสดุและทำให้เกิดควัน เราพบว่ามีหลายวิธีในการสร้างไอที่มีส่วนผสมของนิโคตินและมีรสชาติซึ่งผู้บริโภคสามารถสูดดมได้ แต่มีสารเคมีอันตรายในระดับที่ต่ำกว่าบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญ

แชร์เพจนี้