กระบวนการเผาไหม้ในบุหรี่

กระบวนการทางเคมีของการเผาไหม้ยาสูบ ทำให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายในระดับสูง
match ignition

กระบวนการเผาไหม้ในบุหรี่

สารประกอบหลายชนิดในควัน เป็นสาเหตุหลักของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

ในบุหรี่ การให้ความร้อน (ให้พลังงาน) กับยาสูบ (เชื้อเพลิง) ในสภาวะที่มีออกซิเจนอยู่ ทำให้เกิดการเผาไหม้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่พบในผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้า โดยกระบวนการนี้ทำให้เกิดควันเมื่อเกิดการเผาไหม้ อุณหภูมิที่ปลายบุหรี่อาจสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิที่สูงนั้นก่อให้เกิดสารเคมีต่าง ๆ มากกว่า 6,000 ชนิด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารอันตรายหรืออาจเป็นอันตราย และสารประกอบหลายชนิดในควันนี้เป็นสาเหตุหลักของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด โรคหัวใจและถุงลมโป่งพอง

หน่วยงานด้านสุขภาพจำนวนมากเช่น องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (US FDA), สาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดทำรายการลำดับความสำคัญที่มีรายละเอียดของส่วนประกอบที่ถือว่าเป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย (HPHC)

ผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีส่วนผสมของยาสูบของพีเอ็มไอ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ายาสูบจะไม่ร้อนมากถึงระดับอุณหภูมิที่เกิดการเผาไหม้ เมื่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันตัดการเผาไหม้ออกไปได้ ก็เท่ากับเราลดหรือกำจัดการก่อตัวของ HPHC แต่ยังจำเป็นต้องให้ความร้อนกับยาสูบเพื่อให้นิโคตินและรสชาติจากยาสูบถูกปล่อยออกมา

แชร์เพจนี้