ความเห็นของ WHO เกี่ยวกับการอนุญาตสื่อสารผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงของ อย. สหรัฐ

ความเห็นของ WHO เกี่ยวกับการอนุญาตสื่อสารผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงของ อย. สหรัฐ สร้างความผิดหวังให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่
PMTT_Twitter_Profile Picture

ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 13 สิงหาคม 2020

Philip Morris Trading (Thailand) - 13 August 2020

blue sky thumbnail