อย. สหรัฐฯ อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของฟิลลิป มอร์ริสทำการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง

PMTT_Twitter_Profile Picture

ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 16 กรกฎาคม 2020

Philip Morris Trading (Thailand) - 16 July 2020

blue sky thumbnail