ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย คว้า "นายจ้างดีเด่น" อันดับ 1 ของไทย ท่ามกลางความท้าทายในการปรับโฉมสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

Gerald Margolis, Philip Morris Thailand
กรุงเทพฯ ประเทศไทย - มีนาคม 2564 บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง  (ไทยแลนด์) จำกัด  คว้ารางวัล “นายจ้างดีเด่น” อันดับ 1 ของไทยโดยสถาบันรับรองนายจ้างดีเด่น (Top Employers Institute) ชี้ให้เห็นความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการปรับโฉมธุรกิจเพื่อเลิกจำหน่ายบุหรี่และนำผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเข้ามาแทนที่ แม้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศไทย

มร. เจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง  (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ฟิลลิป มอร์ริส มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไปมีสุขภาพที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร รวมทั้งการยอมรับในความหลากหลายในที่ทำงาน และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมของพนักงาน”

ฟิลลิป มอร์ริสได้รับการยกย่องในฐานะนายจ้างที่มีแนวคิดก้าวหน้า และได้รับการยอมรับว่าเป็น “นายจ้างดีเด่น” อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีความเป็นเลิศในด้านบุคลากร โดยบริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เยี่ยมยอดในการบริหารบุคลากร ซึ่งครอบคลุม 6 ด้าน รวม 400 คำถาม ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสามารถในการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ โอกาสการพัฒนาในการทำงาน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

มร. เจอรัลด์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายสูงขึ้นทุกปีเพื่อรักษามาตรฐานในทุกสิ่งที่เราทำ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่คล่องตัว เป็นที่พอใจของพนักงาน และมีความหลายหลายอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการปรับโฉมธุรกิจของเรา ทำให้เรากลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรผ่านรูปแบบการทำงานแบบข้ามสายงาน สร้างโอกาสการทำงานที่ท้าทายในต่างประเทศ และให้คำปรึกษาในแผนการพัฒนาโอกาสในเส้นทางอาชีพสำหรับทุกคน”

“การมีพนักงานเป็นศูนย์กลางถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ และเป็นเหตุผลที่เราริเริ่มโปรแกรมสิทธิประโยชน์แบบยืดหยุ่น (Flexibility programs) เช่น สิทธิประโยชน์พนักงานที่ยืดหยุ่นตามความต้องการเฉพาะบุคคล และโปรแกรม Flexi work ที่พนักงานสามารถเลือกเวลาและสถานที่ทำงานที่สะดวกที่สุดได้ นอกจากนี้ เรายัง นำโปรแกรม “สมาร์ท เวิร์ก“ (Smart work) ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดให้พนักงานมีอิสระในการเลือกสถานที่ทำงานเองได้ในแต่ละวัน แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ บวกกับการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และบอกถึงความต้องการของพวกเขา”

“การได้รับการรับรองในฐานะ“นายจ้างดีเด่น” อันดับ 1 ของประเทศไทย ถือเป็นสิ่งยืนยันว่าในแนวทางการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นหลัก เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน ขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งหน้าในเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมไร้ควันให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด” มร. เจอรัลด์ กล่าวปิดท้าย

Download.

แชร์เพจนี้