ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล แต่งตั้ง มร.ยาเซค โอลแซ็ก เป็นประธานกรรมการบริหาร ตอกย้ำความมุ่งมั่นในอนาคต

ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล แต่งตั้ง มร.ยาเซค โอลแซ็ก เป็นประธานกรรมการบริหาร ตอกย้ำความมุ่งมั่นในอนาคตด้วยการทดแทนบุหรี่แบบเผาไหม้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

Jacek Olczak, CEO, Philip Morris International

ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นเนล (พีเอ็มไอ) การประกาศแต่งตั้ง มร. ยาเซค โอลแซ็ก ดำรงตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา มร. โอลแซ็ก เคยดำรง

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและยังเคยได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ มร. อังเดร คาลันโซโปลอส ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพีเอ็มไอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร การแต่งตั้งนี้ได้เป็นไปตามการประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารระดับสูง ที่พีเอ็มไอเคยประกาศไปก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ มร. โอลเซ็ก ยังคงมุ่งมั่นเรงผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ "สังคมไร้ควัน" ตาม นโยบายของพีเอ็มไอที่ประกาศในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา การวิจัยและคิดค้นทาง วิทยาศาสตร์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free products) ซึ่งมีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุรี่ โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไร้ควันเข้ามาเป็นทางเลือกทดแทนการสูบบุหรี่แบบเผาไหม้โดยเร็วที่สุด

มร. โอลแซ็ก กล่าวว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่จะได้เป็นผู้นำของพี่เอ็มไอ ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังพลิก โฉมองค์กรเพื่อเลิกผลิตบุหรี่ พีเอ็มไอเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายของเราคือการ เติบโตทางธุรกิจที่มีรายได้สุทธิอย่างน้อยครึ่งหนึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ไร้ควันให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2568 โดยผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องของเราจะช่วยขับเคลื่อนอนาคตในระยะยาว เราจะมุ่งมั่นในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ ใช้ความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งทักษะการทำงานและจินตนาการร่วมกันเพื่อส้ร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นและมองหาโอกาส ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา"

ปัจจุบัน มร. โอลแซ็ก อายุ 56 ปี เริ่มทำงานกับพี่เอ็มไอ ในปี พ.ศ. 2536 ในด้านการเงินและการบริหารทั่วไปใน วีปยุโรปรวมถึงในตำแหน่งกรรมการู้ผู้จัดการในประเทศโปแลนด์และเยอรมนี และตำแหน่งประธานภูมิภาคสหภาพยุโรป ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในปี พ.ศ. 2555 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2561 มร. โอลแซ็ก ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (C๐O) มร. โอลแซ็กสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลอดซ์ ประเทศโปแลนด์

มร. โอลแซ็ก เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมไร้ควันของพีเอ็มไอ ภายใต้การดูแลของเขาในฐานะ C00 พี่เอ็มไอสามารถเพิ่มรายได้สุทธิที่มาจากผลิตภัณฑ์ไร้ควันถึง 28 เปอร์เซ็นต์ในไตร มาสแรกของปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ ยังสามาถขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ไรควันได้ถึง 66 แห่งทั่วโลก และยังเป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จในการพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจจาก B2B (Business to business) ไปสู่รูปแบบ B2C (Business to consumer) มากขึ้นเรื่อย ๆ

มร. คาลันโซโปลอส กล่าวว่า "มร. ยาเซค เหมาะสมกับบทบาทใหม่ในฐานะซีอีโอเพื่อทำให้วิสัยทัศน์สังคมไร้ ควันของพีเอ็มไอเป็นจริงขึ้นมากได้ ความมุ่งมั่นต่อบริษัทและพนักงานผลักดันให้เขาได้รับตำแหน่งนี้ กอปรกับความรู้ อย่างแท้จริงที่เขามี ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ระบบของบริษัทฯ คุณค่า และนักลงทุน ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้นำในอุดมคติที่จะ ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น และผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเขา ต่อไปในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่"

ด้าน มร. เจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า "มร. ยาเซค ผลักดันวิสัยทัศน์สังคมไร้ควันของพีเอ็มไอไปยังทุกประเทศทั่วโลก ทักษะและความเชี่ยวชาญของเขาจะช่วยนำพา สิ่งใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นมาสองค์กร แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไร้ควัน แต่เราหวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือรวมทั้งการมีกฎระเบียบควบคุมที่เหมาะสมจะเป็น ที่ยอมรับในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน และผู้สูบบุรี่ในประเทศไทยกว่า 10.7 ล้านคน"


________________________________________________________________

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด มิตรสีนี ชมบุญ (ก้อย) โทรศัพท์ 062-689-1455

Delivering a Smoke-Free Future

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตั้งแต่ปี 2534 และมีพนักงานไทยที่มีความสามารถกว่า 300 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางธุรกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน

เราเป็นผู้นำในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้างสังคมไร้ควันและนำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-freeProduct) มาแทนที่บุหรี่ซิกาแรตในที่สุดเพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป พีเอ็มไอ กำลังสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป ด้วยความสามารถอันหลากหลายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และกระบวนการพิสูจน์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์พีเอ็มไอ มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตามข้อกำหนด ด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 9.7 ล้านคน ที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heated tobacco product) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 52 แห่งทั่วโลก

ข้อมลู เพิ่มเติม https://www.pmi.com/markets/thailand/en และ https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/

Download 

จดหมายถึงทุกคน ที่ฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าเดิม

แชร์เพจนี้