ฟิลลิป มอร์ริส สนับสนุนกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อจำกัดการใช้บุหรี่ในเยาวชน

บริษัทฯ เชื่อสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน และปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ได้
PMTT_Twitter_Profile Picture

ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 26 พฤษภาคม 2020

Philip Morris Trading (Thailand) - 26 May 2020

blue sky thumbnail