ฟิลลิป มอร์ริส ชื่นชมการปราบปรามบุหรี่เถื่อนในภาคใต้ เพื่อปกป้องรายได้ของประเทศและธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

PMTT_Twitter_Profile Picture

ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 8 มีนาคม 2022

Philip Morris Trading (Thailand) - 8 March 2022

Gerald Margolis, Philip Morris Thailand