บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด คว้ารางวัล “นายจ้างดีเด่น” อันดับ 1 ของไทยโดยสถาบันรับรองนายจ้างดีเด่น (Top Employers Institute)

PMTT_Twitter_Profile Picture

ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 11 มีนาคม 2021

Philip Morris Trading (Thailand) - 11 March 2021

Gerald Margolis, Philip Morris Thailand