ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าซื้อกิจการของ เฟอร์ติน ฟาร์มา มุ่งเดินหน้า ผลิตภัณฑ์ไร้ควันและโอกาสทางธุรกิจใหม่ภายในปี 2568

the-cube-building
บริษัทฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) เปิดเผยว่า บริษัทตกลงเข้าซื้อกิจการของบริษัทเฟอร์ติน ฟาร์มา เอเอส (Fertin Pharma A/S) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่เน้นระบบการนำส่งทางช่องปาก (Oral and Intra-oral delivery system) ด้วยมูลค่า 5.1 พันล้านโครนเดนมาร์ก (ประมาณ 820 ล้านเหรียญสหรัฐ)

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าเข้าสู่สังคมไร้ควัน โดย มร. ยาเซค โอลแซ็ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าทั้งพีเอ็มไอ และเฟอร์ติน ฟาร์มา ต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นการร่วมกันครั้งนี้จะช่วยให้พีเอ็มไอสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายขนาดของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส่วนทางด้าน มร. ปีเตอร์ ฮาลลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเฟอร์ติน ฟาร์มา ก็ได้กล่าวว่าแรงผลักดันของพีเอ็มไอ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพื่อสร้างอนาคตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ไร้ควันและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากนิโคติน ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับของเฟอร์ติน ฟาร์มาที่ต้องการให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ถือได้ว่าเราได้รู้จักกับผู้ร่วมกิจการที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทำให้บริษัทเฟอร์ติน ฟาร์มาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

การที่พีเอ็มไอ เข้าซื้อกิจการของเฟอร์ติน ฟาร์มา ก็จะทำให้พีเอ็มไอได้รับความรู้ในการคิดค้น ปรับสูตร และพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยและพัฒนา (R&D) และความชำนาญด้านการผลิตนิโคตินและผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากนิโคตินของพีเอ็มไออีกด้วย เช่น นิโคตินแบบซอง (Nicotine pouches) และยาอม (Lozenges) เป็นต้น

โดยต้นปีที่ผ่านมา พีเอ็มไอก็ได้ประกาศเป้าหมายภายในปี 2568 ที่จะสร้างธุรกิจที่มีสัดส่วนมากกว่ารัอยละ 50 ของรายได้สุทธิให้มาจากผลิตภัณฑ์ไร้ควัน นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมไร้ควันแล้ว พีเอ็มไอยังตั้งใจที่จะยกระดับความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญทางการทดลองทางคลินิก  เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือไปจากยาสูบและนิโคติน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถลดผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและสร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคม

อ่านบทความเต็ม

แชร์เพจนี้