ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล แต่งตั้ง Jacek Olczak เป็นประธานกรรมการบริหาร

leadership jacek olczak
ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล แต่งตั้ง Jacek Olczak เป็นประธานกรรมการบริหาร ตอกย้ำความมุ่งมั่นในอนาคตด้วยการทดแทนบุหรี่แบบเผาไหม้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นเนล (พีเอ็มไอ) ได้ประกาศแต่งตั้ง มร. ยาเซค โอลแซ็ก ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้เป็นไปตามการประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ที่พีเอ็มไอเคยประกาศไปก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

มร. โอลแซ็ก ยังคงมุ่งมั่นเร่งผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ “สังคมไร้ควัน” ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา การวิจัยและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free products) ที่มีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไร้ควันเข้ามาเป็นทางเลือกทดแทนการสูบบุหรี่แบบเผาไหม้โดยเร็วที่สุด

อ่านบทความเต็ม

แชร์เพจนี้