“ฟิลลิป มอร์ริส” ปรับโฉมองค์กร ส่งเสริม LGBTQ+

pmtt-jerry lgbtq news
“ฟิลลิป มอร์ริส” ปรับโฉมองค์กร ส่งเสริมความหลากหลาย LGBTQ+ ให้พนักงานเลือกรูปแบบการทำงานและสวัสดิการตามความต้องการ

เดือนมิถุนายนถือเป็น Pride Month หรือเดือนแห่งสัญลักษณ์การต่อสู้ของกลุ่ม LGBTQ+ เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียม และขอให้สังคมเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายทางเพศสภาพ ขณะเดียวกัน หลาย ๆ องค์กรได้ออกมาแสดงจุดยืนในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายในที่ทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเสียงของทุกคนมีความสำคัญและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค 

สำหรับ “ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย” บริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI หรือพีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ กำลังปรับโฉมธุรกิจและแนวทางการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (diversity & inclusion) และให้พนักงานได้มีโอกาสเลือกรูปแบบการทำงานและสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายตามความต้องการ ถือว่าเป็นการปรับโฉมการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ …

อ่านบทความเต็ม

แชร์เพจนี้