Gerald Margolis

จดหมายถึง ผู้ร่วมวิสัยทัศน์สังคมไร้ควัน

เราตัดสินใจปฏิรูปธุรกิจของเราเพื่อสร้างสังคมไร้ควัน ซึ่งเราเข้าใจดีกว่าเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้เร็วขึ้น
อ่านต่อ
statue of liberty thumb

กรณีศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกา

องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) ได้จัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบเพื่อประโยชน์แก่ผู้สูบบุหรี่
อ่านต่อ
IQOS MRTPA decision thumbnail

บุหรี่ VS ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

เมื่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันยังคงเป็นเรื่องไม่ถูกกฎหมายในบางประเทศ ดังนั้นการให้ข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างตรงกัน
อ่านต่อ
Jacek Olczak CEO of Philip Morris International

จดหมายถึงทุกคน

ขณะนี้เรากําลังยืนอยู่ตรงทางแยกที่จะนําเราไปสู่อนาคตสองแบบที่ไม่เหมือนกัน
อ่านต่อ
andre-video-grab-arthigh

นิโคตินและเยาวชน

ทุกวันนี้ การพูดคุยเกี่ยวกับนิโคตินเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา และการพูดคุยเหล่านี้ต้องมาพร้อมกับการลงมือทำ
อ่านต่อ