ทุกความสำเร็จของ ฟิลลิป มอร์ริส เกิดขึ้นได้เพราะพนักงานของเรา

เราได้สร้างสถานที่ทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วม ไม่แบ่งแยก และมีความหลากหลาย ซึ่งทำให้พนักงานจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่อง เพศ วัยและความเชี่ยวชาญ สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเติมเต็มความสุขในชีวิตการทำงานได้
Career makehistoy