ความเท่าเทียมกันในการจ่ายค่าจ้าง

ที่ฟิลลิป มอร์ริส การจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสำหรับการทำงานที่เท่ากันระหว่างพนักงานทั้งชายและหญิง เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของความเสมอภาค ซึ่งการจ่ายค่าจ้างของเรานั้นสอดคล้องกับความตั้งใจของเรากับการรับรองของ Global EQUAL-SALARY
banner-female-group