#MakeHistory

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัท เราปลูกฝังวัฒนธรรมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกสิ่งที่เราทำ และเคารพทุกความคิดเห็นของเพื่อนพนักงานทุกคน เพื่อสร้างสังคมการทำงานที่มอบแรงบันดาลใจให้กัน ไม่ว่าพนักงานจะมีเพศใด อายุเท่าไหร่ มีภูมิหลังเป็นอย่างไร

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งผ่านการทำงานร่วมกัน โดยสนับสนุนการทำโปรเจกต์ข้ามสายงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และกระตุ้นความใฝ่รู้  เราสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีการสร้างผลงานผ่านความคิดสร้างสรรค์และการทดลองทำจริง นอกจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสที่กว้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของพนักงานด้วยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเน้นให้พนักงานได้พัฒนาตามสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง

ฟิลลิป มอร์ริส เชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานของเราผลักดันวิสัยทัศน์ “สังคมไร้ควัน” ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน เราจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นี้ได้ #MakeHistory

PMI_.Com_MakeHistory_Hero_Thumbnail_Desktop_1[+Border]

#MAKEHISTORY

Join us and make history.

contact - header