การจัดการกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับประเทศไทย  และเราเชื่อว่าเราสามารถมีส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะเราตระหนักดีว่า การเลิกบุหรี่คือวิธีการที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่ที่ยังตัดสินใจสูบบุหรี่ต่อไป
พีเอ็มไอจึงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของเราในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งหน้าสู่ “สังคมไร้ควัน"

“เราอยากเลิกผลิตและขายบุหรี่ และจะทำให้ “บุหรี่” กลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์”

มร. เจอรัลด์ มาร์โกลีส
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของ PMI มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และมีพนักงานไทยที่มีความสามารถราว 350 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และความสำเร็จทางธุรกิจในการมุ่งสู่สังคมไร้ควัน ขณะนี้เรากำลังสร้างอนาคตใหม่ของเรา

 

about4

about3

เรามีพนักงานมากความสามารถเกือบ 350 คน ที่กำลังร่วมสร้างวิสัยทัศน์สังคมไร้ควันของเราให้เกิดขึ้น ทุกคนทำงานภายใต้ความหลากหลายทั้งอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา และเราภูมิใจที่ได้สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง มีความเคารพซึ่งกันและกัน และสร้างสภาพแวดล้อมองค์กรให้พนักงานได้สนุกกับการทำงานและเติมเต็มประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรและสร้างผลงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

about5

“เรายังเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลกให้เป็นหนึ่งในที่ทำงานยอดเยี่ยมในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง และเน้นการมีส่วนร่วม”

about6

follow

 

footer
© 2021.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY